+31 (0) 413 34 42 19 info@orinso.com

Duurzaamheid

Transparantie en verantwoordelijkheid met het ISCC-certificaat

Bij de productie van duurzame energie wordt het steeds belangrijker om overtuigend aan te tonen dat de herkomst van afval- en/of reststoffen ook daadwerkelijk duurzaam is. Orinso beschikt over het ISCC EU certificaat om dit aan te tonen. Via een zelfverklaring geeft de ontdoener aan dat de betreffende afval- en/of reststoffen uitsluitend nog geschikt zijn voor de productie van duurzame energie en niet voor hoogwaardiger toepassingen.

Hieronder vind je de voor Orinso relevante ISCC EU zelfverklaringen.

Voedselafval

Zelfverklaring voedselafval conform ISCC EU.

Used Cooking Oil (UCO)

Zelfverklaring  gebruikte kookolie (UCO) conform ISCC EU.

Afval- en reststoffen

Zelfverklaring afval- en reststoffen conform ISCC EU.

De zelfverklaringen voor leveringen van de bovenstaande afval- en/of reststoffen vormen een integraal onderdeel van het contract tussen Orinso en haar klanten. De zelfverklaring wordt aangeboden aan de klant, hetzij binnen de overeenkomst, hetzij binnen de algemene voorwaarden. Als de zelfverklaring deel uitmaakt van de overeenkomst, dan wordt deze geacht te zijn aanvaard vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst. Indien de zelfverklaring in de algemene voorwaarden is opgenomen, geldt deze als geaccepteerd indien de klant niet binnen 14 dagen nadat de voorwaarden aan hem/haar zijn voorgelegd bezwaar heeft ingediend bij Orinso. Als de klant geen bezwaar maakt, wordt dit beschouwd als een akkoord met de algemene voorwaarden. Na het verstrijken van de 14 dagen worden de zelfverklaringen als geaccepteerd beschouwd.

Kies ook voor Orinso

Tegen welke vraagstukken loopt jouw bedrijf aan?