+31 (0) 413 34 42 19 info@orinso.com

Wetgeving

Alles goed geregeld met Orinso!

Afvalwetgeving

Per land en soms per regio in een land gelden specifieke afvalregels. Ook verschillen de eisen per soort afval en hoe je om moet gaan met opslag, transport en verwerking. Wij zijn thuis in deze nationale en internationale wetgeving en hebben nauwe contacten bij controlerende instanties. Orinso biedt helderheid in de vaak complexe wetgeving.

Traceerbaarheid

Als ontdoener wil je weten waar je afvalstof wordt verwerkt, nadat het wordt afgevoerd. Met Orinso ben je zeker van een correcte en traceerbare verwerking.

Import & export

Soms beschikken landen voor specifieke afvalstromen over té weinig of juist té veel verwerkingscapaciteit. Of zijn er betere technieken voorhanden om het afval te verwerken. Het importen en exporteren van afvalstoffen is dan een van de mogelijkheden. Orinso is een specialist in het overbrengen van afvalstoffen conform de nationale en internationale wettelijke eisen die hieraan worden gesteld.

Kies ook voor Orinso

Nieuwsgierig geworden welke oplossingen wij voor jouw bedrijf kunnen bieden?