Overzicht

activiteiten

Orinso verwerkt biomassa en alle organische reststromen in erkende installaties. Deze producten kunnen zowel vloeibaar, steekvast of vast van vorm zijn. Ook voor uw verpakte producten hebben wij een oplossing. Orinso biedt totaaloplossingen aan, inclusief diensten als transport, opslag en ontwatering. Orinso staat borg voor traceerbaarheid en wettelijkheid en zorgt voor de nodige documenten en verwerkingsattesten.

Biovergisting

Orinso is marktleider in de Benelux wat betreft het leveren van biomassa aan biogasinstallaties. Ook buiten die grenzen is Orinso actief, voornamelijk in Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië.

In de anaerobe omgeving van biogasinstallaties komen de organische reststromen tot vergisting. Hierbij komt gas vrij dat gebruikt wordt voor de productie van groene elektriciteit en bruikbare warmte. Als restproduct blijft digestaat over, dit wordt gebruikt als bodem-verbeterende meststof.

Belangrijkste producten:

 • glycerine
 • soapstock
 • energiemix uit ontpakte voedingswaren
 • graanresten
 • aardappelproducten en zetmeel
 • fruit
 • petfood
 • Cat. 3 en dierlijke bijproducten
 • vetstromen en flotatieslibs

Compostering

Niet alle producten zijn geschikt voor biogas. Als steekvaste of vaste stroom komen ze wel in aanmerking voor compostering. Dit is een natuurlijk proces waarbij organisch-biologisch materiaal wordt omgezet in compost. Het eindproduct wordt benut als bodemverbeteraar.

Belangrijkste producten:

 • steekvaste slibs
 • Cat. 3 en dierlijke bijproducten
 • fruit- en groentenresten
 • aardappelloof
 • paprikaloof
 • komkommerloof
 • bermgras
 • kersenpitten
 • tomatenloof (met clips en touwen)

Waterzuivering

Stromen met een heel lage DS (Droge Stof) zijn minder geschikt voor biogasinstallaties. Orinso kiest dan voor verwerking in een industriële waterzuiveringsinstallatie (WZI). Na het natuurlijk biologisch proces in de WZI kan het slib worden ontwaterd door middel van een centrifuge, zeefbandpers of kamerfilterpers. Het ontwaterde slib haalt hierdoor een DS van 15 tot 35% en meer. Na ontwatering kan het slib wel worden gevaloriseerd voor biogas, compostering of verbranding.

Belangrijkste producten:

 • influent of afvalwaters
 • vloeibare slibstromen

Verbranding

Bij verwerking via biogas, compostering en WZI spreken we van nuttige toepassing omdat de producten/afvalstromen dienen voor hergebruik. In dit geval voldoen ze aan de strenge VLAREMA-wetgeving. Indien de producten niet voldoen aan de VLAREMA komen ze in aanmerking voor verbranding. Hierbij maakt Orinso onderscheid tussen verbranding sensu stricto en co-incineratie, m.a.w. tussen verwijdering en nuttige toepassing. In dit laatste proces worden afvalstromen gerecycleerd door ze te hergebruiken als brandstof in cementovens. Zelfs de vrijgekomen as kan worden herwonnen in de cement.

Belangrijkste producten:

 • producten/afval niet VLAREMA-conform
 • diverse soorten houtafval : A-hout, B-hout